Để kiểm tra thông tin quy hoạch, thế chấp, tranh chấp, kiểm tra Giấy chứng nhận thật, giả,… người dân cần chuẩn bị phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC sau đó nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và nộp phí.

Phí khai thác, sử dụng thông tin đất đai do HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định. Dưới đây là mức phí cụ thể của Thành phố Hà Nội

Căn cứ: Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Mức thu phí (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ tài liệu)

- Tổ chức: 300.000 đồng/hồ sơ/lần.

- Hộ gia đình, cá nhân: 150.000 đồng/hồ sơ/lần.

Với mức phí kiểm tra thông tin quy hoạch không quá nhiều như trên, người dân nên chủ động kiểm tra đầy đủ thông tin thửa đất trước khi thực hiện nhận chuyển nhượng.