15/04/2021

Tại Next Homes bạn nhận được gì?

Next Homes xây dựng môi trường làm việc minh bạch cho sales bất động sản chuyên mảng chuyển nhượng thổ cư. Tại đây chúng tôi chú trọng xây dựng đội ngũ vững mạnh, sự hợp tác win – win để đôi bên cùng có lợi, hướng đến sự đồng hành lâu dài – bền vững.

Xem tiếp
10/04/2021

Next Homes – Tiên phong đưa công nghệ AI vào khai thác dữ liệu BĐS chuyển nhượng

Next Homes tiên phong kha thác nền tảng AI vào việc tổng hợp dữ liệu và khai thác bán hàng. Nhờ đó nâng cao trải nghiệm cho người bán và người mua  -chuyên viên kinh doanh tham gia thị trường bất động sản chuyển nhượng.

Xem tiếp
09/04/2021

Next Homes tuyển dụng 05 TPKD và 100 CVKD

Mở rộng thị trường và quy mô hoạt động, Next Homes cần đồng hành cùng các anh tài trong mảng bất động sản chuyển nhượng.

Xem tiếp
sửa laptop bắc ninh
greeting_dialog_display=’hide’